event
  • 4 փտր, 2021

Կիբեռհանցավորությունն անդրազգային հանցավորության ի հայտ եկող տեսակներից է, ընդ որում՝ ամենից արագ զարգացողներից մեկը: Համացանցը դարձել գրեթե կենսական անհրաժեշտություններից մեկը և տեղեկության ու հաղորդակցության հնարավորություն է տալիս աշխարհով մեկ: Երկու միլիարդ օգտագործողի առկայության պայմաններում կիբեռտարածությունը կատարյալ տարածք է հանցագործների համար, քանի որ նրանք կարող են մնալ անանուն, և նրանց համար կարող է հասանելի դառնալ ցանկացած անձնական տեղեկություն։Կիբեռանվտանգությունը հաշվի չառնելով մենք կարող ենք վնասել բիզնեսը մի շարք ձևերով։

 

✔️Տնտեսական ծախսեր: Մտավոր սեփականության գողություն, կորպորատիվ տեղեկատվություն, առևտրի խափանում և վնասված համակարգերի վերականգնման ծախսեր։

 

✔️Հեղինակային ծախսեր: Սպառողի վստահության կորուստ, առկա և պոտենցիալ հաճախորդների կորուստ, մրցակիցների և լրատվամիջոցների թույլ լուսաբանում։

 

✔️Կարգավորող ծախսեր։ GDPR- ի և անձնական տվյալների խախտման վերաբերյալ այլ օրենքներ նշանակում են, որ Ձեր կազմակերպությունը կարող է տուժել նորմատիվային տուգանքներից կամ կիբեռհանցագործությունների արդյունքում պատժամիջոցներից։

Կազմակերպությունները պետք է իրազեկեն անձնակազմը կիբեռանվտանգության սպառնալիքների դրանց մեղման ձևերի վերաբերյալ: Սա պետք է ներառի կանոնավոր վերապատրաստում և դրա հետ աշխատելու շրջանակ, որի նպատակն է նվազեցնել տվյալների արտահոսքի կամ տվյալների ամբողջականության խախտման ռիսկը: