Այս ծանուցումը նկարագրում է մեր գաղտնիության քաղաքականությունը․ թե ինչ տվյալներ ենք հավաքագրում, ինչպես և ինչ նպատակով ենք դրանք օգտագործում։ Հաշվի առնելով, թե մենք ինչ կարևորություն ենք տալիս գաղտնիությանը, կարևոր է ուշադիր կարդալ սույն քաղաքականությունը: Օգտվելով Դիջիֆենսի կայքից, Դուք համաձայնվում եք տվյալ ծանուցման մեջ ներկայացված տվյալների կիրառման պրակտիկայի հետ։ Դիջիֆենսը առաջնային նշանակություն է տալիս իր հաճախորդների և այցելուների գաղտնիությանն ու անվտանգությանը։ Մենք պարտավորվում ենք պաշտպանել բոլոր այն տվյալները, որոնք տրամադրվում են մեզ։ Դիջիֆենսի առաքելությունն է բարելավել և զարգացնել կիբեռանվտանգությունը․ այսպիսով, մենք զգայուն ենք համացանցի գաղտնիության խնդիրներին և գիտակցում ենք, որ մեր կայքի այցելուները և նրանք, ովքեր օգտվում են մեր ապրանքներից ու ծառայություններից, մտահոգված են հավաքագրվող տեղեկատվության տեսակով և դրա օգտագործման եղանակով։

Մեր կողմից հավաքագրվող տեղեկատվությունը
Անձնական տվյալ է հանդիսանում այն տեղեկատվությունը, որը կարող է նույնականացնել անձին՝ անվան, համարի, սիմվոլի, նշանի կամ այլ չափանիշով, իսկ ոչ անձնական տեղեկատվությունը չի կարող նույնականացնել անձին։ Դիջիֆենսը ստանում և պահուստավորում է որոշակի տեղեկատվություն՝ մեզ հետ ցանկացած փոխազդեցության դեպքում։ Ձեր կողմից անձնական տեղեկատվությունը կամովի տրամադրելու դեպքում, Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն և էլեկտրոնային հաղորդագրության ամբողջ բովանդակությունը կամ տրամադրած այլ տեղեկությունները պահպանվում են։ Եթե Դուք չեք ցանկանում բացահայտել նույնականացված տեղեկատվությունը, մենք հոգում ենք անհատի կամ կազմակերպության անվանումները կայքերի ցանկում չներառելու Ձեր հարցման մասին։ Նմանատիպ հարցման դեպքում, նույնականացված տեղեկատվությունը չի բացահայտվի Դիջիֆենսի կողմից, եթե դրա բացահայտման մասին համապատասխան իրավաբանական պահանջ առկա չէ։

Ավտոմատ տեղեկատվություն
Մենք ստանում և պահուստավորում ենք որոշակի տեղեկատվություն ամեն անգամ մեզ հետ փոխազդեցության դեպքում։ Օրինակ, բազմաթիվ կայքերի նման մենք նույնպես օգտագործում ենք cookie-ներ և ձեռք բերում որոշակի տեղեկատվություն, երբ Ձեր վեբ բրաուզերը հասանելիություն է ստանում Դիջիֆենսի կայքէջին, մեր որևէ ենթադոմեյնին, գովազդին և այլ կայքերում Դիջիֆենսի անունից ծառայող այլ բովանդակությանը։ Մենք կարող ենք օգտագործել այս տեղեկատվությունը ներքին վիճակագրության և տեղակայման վայրի վրա հիմնված ծառայություններ տրամադրելու համար, ինչպիսիք են գովազդը, փնտրման արդյունքները և այլ անհատականացված կոնտենտը։ Cookie–ն իրենից ներկայացնում է փոքրիկ տեքստային ֆայլ, որն ուղարկված է վեբ սերվերի կողմից և կայքէջի կողմից պահպանված է Ձեր համակարգչում, որը թույլ է տալիս վեբ բրաուզերին հետևելու կայքի վրա Ձեր դիտման վերաբերյալ տեղեկատվությանը։ Cookie–ները օգնում են վեբ բրաուզերին հիշել Ձեր նախընտրությունների, վայրի, սեսիայի մանրամասների և այլնի մասին հատուկ տեղեկատվությունը։ Դուք կարող եք մտնել վեբ բրաուզերի կարգավորումների հատված և ցանկացած պահի ջնջել կայքին վերաբերող cookie-ները։ Cookie-ները մերժելով, կարող եք սահմանափակել Ձեր դիտումը Դիջիֆենսի կայքերում՝ կապված այն կարևոր գործառույթների հետ, ինչպիսիք են հատուկ գտնվելու վայրի և այլ տարբեր դեմոգրաֆիկ կախում ունեցող տվյալները։ Դիջիֆենսը cookie-ների վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի տրամադրում այլ կայքի և չի վաճառում այն որևէ երրորդ կողմի։

Ինչպես ենք մենք պահպանում հավաքգրված տվյալները և ապահովում դրանց անվտանգությունը
Առանց Ձեր համաձայնության, Դիջիֆենսը չի հավաքագրում, օգտագործում կամ բացահայտում անձնական գաղտնի տվյալները, ինչպիսիք են ռասայական, կրոնական պատկանելիությունը, կամ քաղաքական հայացքները։ Եթե Դուք անձնական տվյալներ եք տրամադրում Դիջիֆենսին, մեր աշխատակիցները, որոնք ունեն դերերի վրա հիմնված համապատասխան հասանելիություն, դրանք օգտագործում են ընթացակարգերի համաձայն։ Ձեր կամ կազմակերպության մասին անձնական տվյալները, որոնք մենք ստանում ենք փոստով, ֆիզիկապես պաշտպանված են։ Բացի այդ, Դիջիֆենսը կիրառում է ընթացակարգեր իր տեղեկատվական ակտիվների ամբողջականության պաշտպանության նպատակով, ներառյալ՝ վավերացումը, մշտադիտարկումը և աուդիտը։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք պահպանում ենք Ձեր անձնական տվյալները, որպեսզի դրանք իրագործենք իրենց հավաքագրման նպատակով։ Մենք կպահպանենք և կօգտագործենք ձեր անձնական տվյալները, որքան անհրաժեշտ է՝ մեր բիզնեսի պահանջներին, իրավական պարտավորություններին համապատասխան, վեճերը լուծելու, մեր ակտիվները պաշտպանելու և համաձայնագրերը կատարելու համար:

Մեր կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը
Դիջիֆենսը չի վաճառում, վարձակալում կամ փոխանցում Ձեր անձնական տեղեկատվությունը որևէ երրորդ կողմի։
Մենք փոխանցում ենք անձնական տվյալները հետևյալ կերպ․

Դիջիֆենսը կարող է ժամանակ առ ժամանակ կապվել Ձեզ հետ արտաքին գերծընկերների անունից կոնկրետ առաջարկի նպատակով, որը կարող է Ձեզ հետաքրքրել։ Այդ դեպքերում Ձեր անձնական տվյալները (Էլեկտրոնային փոստ, անուն, հասցե, հեռախոսի համար) չեն փոխանցվում երրորդ կողմին։ Սակայն Դիջիֆենսը կարող է տրամադրել տվյալներ վստահելի գործընկերներին՝ վիճակագրական վերլուծություն կատարելու, էլեկտրոնային կամ փոստային նամակ ուղարկելու, հաճախորդներին աջակցություն ցուցաբերելու կամ մատակարարում կազմակերպելու նպատակով։ Այսպիսի գործընկերները չեն կարող օգտագործել Ձեր անձնական տվյալները, բացառությամբ դրանք Դիջիֆենսին տրամադրելուց, բացի այդ, նրանք պարտավորվում են պահպանել Ձեր տվյալների գաղտնիությունը։

Դիջիֆենսի կայքերը Ձեր անձնական տվյալները առանց համաձայնության կտրամադրեն միայն այն դեպքում, երբ դա պահանջվում է օրենքով կամ բարիդրացիական նպատակով՝ պայմանավորված նման գործողության անհրաժեշտությամբ, օրենսդրության դրույթներին համապատասխանությամբ, Դիջիֆենսին կամ նրա կայքին ներկայացված իրավական գործընթացի, Դիջիֆենսի իրավունքների կամ գույքի պաշտպանությամբ կամ ծայրահեղ հանգամանքներում Դիջիֆենսի օգտատերերի կամ հասարակության անվտանգությամբ