Ի՞նչ է խոցելիության գնահատումը

Խոցելիության գնահատումը համակարգչային համակարգերում, ծրագրերում և ցանցային ենթակառուցվածքներում խոցելիության որոշման, նույնականացման, դասակարգման և առաջնահերթությունների սահմանման, կազմակերպությանն անհրաժեշտ գիտելիքներով ապահովման և ռիսկերի գնահատման գործընթաց է, որն ուղղված է շրջակա միջավայրի սպառնալիքները հասկանալուն և պատշաճ կերպով վերջիններիս արձագանքելուն:

Խոցելիության գնահատման գործընթացը, որն ուղղված է սպառնալիքները և դրանց առաջադրած ռիսկերը բացահայտելուն, որպես կանոն, ներառում է փորձարկման ավտոմատացված գործիքների օգտագործում, ինչպիսիք են ցանցային անվտանգության սկաներները, որոնց արդյունքները նշված են խոցելիության գնահատման հաշվետվության մեջ:

Տարբեր չափի կազմակերպությունները և նույնիսկ անհատները, որոնք կիբեռ հարձակումների բարձր ռիսկի տակ են, կարող են օգտվել խոցելիության գնահատման որևէ ձևից, բայց խոշոր ձեռնարկությունները և այն կազմակերպությունները, որոնք ենթարկվում են շարունակական հարձակման, առավելագույն օգուտ կստանան խոցելիության վերլուծությունից:

Քանի որ անվտանգության խոցելիությունը կարող է հաքերներին հնարավորություն տալ մուտք գործել ՏՏ համակարգեր և ծրագրեր, անհրաժեշտ է, որպեսզի ձեռնարկությունները նախքան դրանց շահագործումը հայտնաբերեն և շտկեն թույլ կողմերը: Խոցելիության համապարփակ գնահատումը կառավարման ծրագրի հետ միասին կարող են օգնել կազմակերպություններին բարելավել իրենց համակարգերի անվտանգությունը:

 

Խոցելիության գնահատման կարևորությունը

Խոցելիության գնահատումը կազմակերպությանը տեղեկատվություն է տրամադրում իր շրջակա միջավայրի անվտանգության թույլ կողմերի վերաբերյալ և ուղղություն է տալիս, թե ինչպես գնահատել այդ թույլ կողմերի հետ կապված ռիսկերը և զարգացող սպառնալիքները: Այս գործընթացը կազմակերպությանը առաջարկում է ավելի լավ պատկերացում կազմել իր ակտիվների, անվտանգության թերությունների և ընդհանուր ռիսկերի մասին՝ նվազեցնելով հաքերների կողմից համակարգերի խախտումների և բիզնեսը խափանելու հավանականությունը։