Կիբեռանվտանգության շեղումների վերլուծություն և խորհրդատվություն

 

Կիբեռանվտանգության շեղումների վերլուծությունը առաջարկում է կազմակերպության և դրա ՏՏ ենթակառուցվածքների կիբեռ վերանայում, իսկ կիբեռանվտանգության խորհրդատվությունն օգնում է կազմակերպություններին հարմարվել, մեղմացնել ռիսկերը և զարգանալ սպառնալիքների ու կարգավորող նորմերին համապատասխանելու պայմաներում:

 

Կիբեռանվտանգության շեղումների վերլուծության և խորհրդատվության ոլորտները.

 • Կիբեռ ռիսկերի կառավարում
 • Տվյալների անվտանգություն
 • Ռիսկերի կառավարում
 • Վերապատրաստում և իրազեկում
 • Իրավական, կարգավորող և պայմանագրային պահանջներ
 • Քաղաքականություն և տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ
 • Բիզնեսի շարունակականություն և միջադեպերի կառավարում
 • Տեխնիկական անվտանգության հսկողություն
 • Ֆիզիկական անվտանգության հսկողություն
 • Երրորդ կողմի կառավարում
 • Ծրագրերի անվտանգ մշակում

 

Կիբեռանվտանգության կառուցվածքներ

 • ISO 27001 Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ
 • NIST կիբեռանվտանգության կառուցվածք
 • NIST գաղտնիության կառուցվածք
 • CIS կրիտիկական անվտանգության միջոցներ

 

Կիբեռանվտանգության շեղումների վերլուծության և խորհրդատվության կարևորությունը

 

Եվրամիության GDPR-ի (ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ) նոր կանոնակարգերը անձնական տվյալների խախտումների դեպքում պահանջում են խստորեն տուգանել: Խախտման հետևանքները մեղմելու համար կազմակերպությունը պետք է հետևի կառավարության նախաձեռնություններին և հնարավորության սահմաններում անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի անձնական տվյալների պաշտպանության համար: